Jan har kommet fra Sacramento for auditering på den Avanserte organisasjonen i Los Angeles. Med hver session føler hun seg mer seg selv og supersikker på seg selv. Kjør på, super‑Jan!

Hver dag rundt om i verden deltar mennesker i auditering (Scientology veiledning) for å oppnå åndelig opplysning og frihet. Finn den nærmeste Scientology Kirken, misjonen eller gruppen for å begynne ditt eventyr med auditering.

Scientologister @livet viser Scientologister fra hele verden som blomstrer i livet – personlig, yrkesmessig og åndelig.