Steve står foran den Avanserte organisasjonen i Los Angeles, og lar alle få vite at han elsker å lytte til De avanserte kliniske kursene. Han løser for øyeblikket mysterier og lærer alt som er å vite om Vite til mysterium-skalaen.

De avanserte kliniske kursene (ACC-ene) er de fortløpende opptakene av forskning og utvikling med L. Ron Hubbards dyptgående instruksjon og demonstrasjoner for auditører (utøvere av Scientology veiledning). ACC-ene omfatter mer enn 1000 foredrag og 500 skriftlige utstedelser.

Scientologister @livet viser Scientologister fra hele verden som blomstrer i livet – personlig, yrkesmessig og åndelig.