Nohémie og hennes unge datter, Rose, er i Scientology Kirken i Tampa, hvor mamma gjør Renselsesrundownet. Som danser føler Nohémie en enda større frihet og er inspirert til å skape en veldig vakker fremtid.

Renselsesprogrammet ble utviklet til å frigjøre individer fra den mentale og åndelige skaden forårsaket av stoff og gifter. Det anvender et opplegg med mosjon, badstue og ernæring, og er tilgjengelig under ekspertmessig supervising i Scientology organisasjoner og misjoner rundt om i verden.

Scientologister @livet viser Scientologister fra hele verden som blomstrer i livet – personlig, yrkesmessig og åndelig.