Russ mottar Scientology servicer på American Saint Hill Organization, hvor han sier: «Du får en forståelse av din egen sanne natur.» Så det er ikke noe styr, ikke noe stuss, bare Russ!

Hver dag rundt om i verden deltar mennesker i auditering (Scientology veiledning) for å oppnå åndelig opplysning og frihet. Finn den nærmeste Scientology Kirken, misjonen eller gruppen for å begynne ditt eventyr med auditering.

Scientologister @livet viser Scientologister fra hele verden som blomstrer i livet – personlig, yrkesmessig og åndelig.