Scott er på den Avanserte organisasjonen i Los Angeles for mer auditering. Mens han gjør det, oppnår han større åndelig bevissthet og går fremover for å bli helt fri!

Hver dag rundt om i verden deltar mennesker i auditering (Scientology veiledning) for å oppnå åndelig opplysning og frihet. Finn den nærmeste Scientology Kirken, misjonen eller gruppen for å begynne ditt eventyr med auditering.

Scientologister @livet viser Scientologister fra hele verden som blomstrer i livet – personlig, yrkesmessig og åndelig.