Michael er på den Avanserte organisasjonen i Los Angeles, hvor han begynner på en reise fra Solo I gjennom de øvre nivåene. Han er en av de 500 Soloauditørene som nylig har begitt seg inn i det åndelige riket til Opererende Thetan!

Hver dag rundt om i verden deltar mennesker i auditering (Scientology veiledning) for å oppnå åndelig opplysning og frihet. Finn den nærmeste Scientology Kirken, misjonen eller gruppen for å begynne ditt eventyr med auditering.

Scientologister @livet viser Scientologister fra hele verden som blomstrer i livet – personlig, yrkesmessig og åndelig.