Charlie fra Las Vegas prøver lykken på American Saint Hill Organization i Los Angeles. Det er faktisk et ganske sikkert kort, med tanke på at han studerer verker fra Kunnskapens gullalder-biblioteket!

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @livet viser Scientologister fra hele verden som blomstrer i livet – personlig, yrkesmessig og åndelig.