For å oversette tittelen: «Livet er vakkert for Raquel!» Hun er på American Saint Hill Organization og føler seg mer dugelig, mer intelligent og bedre på sine studier. Med andre ord: «La vida es bella para Raquel!»

Studieteknologien er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @livet viser Scientologister fra hele verden som blomstrer i livet – personlig, yrkesmessig og åndelig.