Keven går inn i American Saint Hill Organization, direkte til et av sine favorittsteder – bokhandelen! Der trekker han ut en av sine yndlingsbøker fra hyllen – Introduksjon til Scientology etikk . Så går han videre til en annen favoritt – studium i Kunnskapens gullalder-kursrommet.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @livet viser Scientologister fra hele verden som blomstrer i livet – personlig, yrkesmessig og åndelig.