Justine blir emosjonell i Scientology Kirken i Central Ohio. Det vil si, hun lærer om Den emosjonelle toneskalaen og får taket på hvordan man kan forutsi folks atferd.

Den emosjonelle toneskalaen er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @livet viser Scientologister fra hele verden som blomstrer i livet – personlig, yrkesmessig og åndelig.