Mandy er på kurs i American Saint Hill Organization. Når hun går forbi bokhandelen, kan hun ikke la være å anbefale boken hun studerer for øyeblikket, en hun sier kan hjelpe enhver som anvender teknologien til å forbedre tilstander i livet.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @livet viser Scientologister fra hele verden som blomstrer i livet – personlig, yrkesmessig og åndelig.