Ian er i Scientology Kirken i Tampa og fortsetter på Studenthatt-kurset. Han føler seg validert av det han lærer og mye sikrere i livet. Og for det sier han takk til L. Ron Hubbard og Studenthatt-kurset!

Studieteknologien er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @livet viser Scientologister fra hele verden som blomstrer i livet – personlig, yrkesmessig og åndelig.