Bli med Sang på American Saint Hill Organization for leksjoner om livet med Scientology teknologi. Som for eksempel hvordan man sikter seg inn på og håndterer problemer med auditering. Og hvordan man forstår mange av universets mysterier ved å studere L. Ron Hubbards Avanserte kliniske kurs!

De avanserte kliniske kursene (ACC-ene) er de fortløpende opptakene av forskning og utvikling med L. Ron Hubbards dyptgående instruksjon og demonstrasjoner for auditører (utøvere av Scientology veiledning). ACC-ene omfatter mer enn 1000 foredrag og 500 skriftlige utstedelser.

Scientologister @livet viser Scientologister fra hele verden som blomstrer i livet – personlig, yrkesmessig og åndelig.