Giovanni er i den vakre Scientology Kirken i Cambridge i Canada, og han kan nesten ikke vente med å fortsette sin auditering. Han gjør Overlevelsesrundownet, som hjelper en person med å legge fortiden bak seg og leve i nåtid. Ikke rart at han ikke kan vente!

Hver dag rundt om i verden deltar mennesker i auditering (Scientology veiledning) for å oppnå åndelig opplysning og frihet. Finn den nærmeste Scientology Kirken, misjonen eller gruppen for å begynne ditt eventyr med auditering.

Scientologister @livet viser Scientologister fra hele verden som blomstrer i livet – personlig, yrkesmessig og åndelig.