Eiman er et eneste stort smil når han går inn på American Saint Hill Organization. Han studerer Phoenix-foredragene og lærer «fantastisk informasjon» om eksteriorisering. Han får med andre ord historien fra innsiden om å komme seg utenfor kroppen som et åndelig vesen!

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @livet viser Scientologister fra hele verden som blomstrer i livet – personlig, yrkesmessig og åndelig.