Sacramento-mannen Bill reiste til American Saint Hill Organization i Los Angeles for Power – en religiøs service som innfrir sitt navn. Når det gjelder hvordan det går for Bill, sier han ganske enkelt: «Det går kjempebra!»

Hver dag rundt om i verden deltar mennesker i auditering (Scientology veiledning) for å oppnå åndelig opplysning og frihet. Finn den nærmeste Scientology Kirken, misjonen eller gruppen for å begynne ditt eventyr med auditering.

Scientologister @livet viser Scientologister fra hele verden som blomstrer i livet – personlig, yrkesmessig og åndelig.