Barbi har på seg en skjorte med et budskap på baksiden – «Følg dine drømmer.» Og hun går til handling med dette ordtaket og mottar auditering på den Avanserte organisasjonen i Los Angeles.

Hver dag rundt om i verden deltar mennesker i auditering (Scientology veiledning) for å oppnå åndelig opplysning og frihet. Finn den nærmeste Scientology Kirken, misjonen eller gruppen for å begynne ditt eventyr med auditering.

Scientologister @livet viser Scientologister fra hele verden som blomstrer i livet – personlig, yrkesmessig og åndelig.