Austin starter akkurat nå på Renselsesrundownet i Scientology Kirken i Central Ohio. På programmet håndterer han giftstoffer fra omgivelsene, maten, strålingen, alt man kan tenke seg – det hele for å frigjøre ham for åndelig fremgang.

Renselsesprogrammet ble utviklet til å frigjøre individer fra den mentale og åndelige skaden forårsaket av stoff og gifter. Det anvender et opplegg med mosjon, badstue og ernæring, og er tilgjengelig under ekspertmessig supervising i Scientology organisasjoner og misjoner rundt om i verden.

Scientologister @livet viser Scientologister fra hele verden som blomstrer i livet – personlig, yrkesmessig og åndelig.