Mens veroneseren Davide står på Saint Hills eiendom, er han fredfull, både på innsiden og utsiden. Eiendommen er innbegrepet av ro, og etter å ha fullført sine avanserte nivåer, utstråler han personlig en følelse av åndelig fred.

Hver dag rundt om i verden deltar mennesker i auditering (Scientology veiledning) for å oppnå åndelig opplysning og frihet. Finn den nærmeste Scientology Kirken, misjonen eller gruppen for å begynne ditt eventyr med auditering.

Scientologister @livet viser Scientologister fra hele verden som blomstrer i livet – personlig, yrkesmessig og åndelig.