Annette er på American Saint Hill Organization og studerer Samlingskongressen. Et samlende faktum om hennes studier: Hun kan ta det hun lærer på kurs og anvende det umiddelbart til sin fordel i livet.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @livet viser Scientologister fra hele verden som blomstrer i livet – personlig, yrkesmessig og åndelig.