Adrienne er personalsjef, så man kan si at hun er en profesjonell personalperson! Hennes verden dreier seg om å omgås andre, og treningen som auditør på American Saint Hill Organization hjelper henne med å få mer innsikt i hvordan folk tenker og oppfører seg.

Hver dag rundt om i verden deltar mennesker i auditering (Scientology veiledning) for å oppnå åndelig opplysning og frihet. Finn den nærmeste Scientology Kirken, misjonen eller gruppen for å begynne ditt eventyr med auditering.

Scientologister @livet viser Scientologister fra hele verden som blomstrer i livet – personlig, yrkesmessig og åndelig.