Jeans reiste fra sitt hjem i Taiwan tvers over Stillehavet til Pacifica-broen! Her, i hennes favorittorg – American Saint Hill Organization – nyter Jeans hvert eneste minutt av sin reise oppover Broen!

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @livet viser Scientologister fra hele verden som blomstrer i livet – personlig, yrkesmessig og åndelig.