Zara praktiserer en form for kampsport som heter «Wing Chun». Med dobbeltslag, spark og noe som kalles «Dracula-bevegelsen», kommer ingen til å rote med Zara. Men frykt ikke, den unge kampsportkunstneren er også en fan av den fredelige læren i forskrifter som «Respekter andres religiøse overbevisninger», som hun fant i Veien til lykke.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.