Yenory entrer Scientology Kirken i Atlanta mens hun forbereder seg på å entre en ny fase i livet. Hun forbereder seg på en entreprenørkarriere med kurset Scientology verktøy for effektivt lederskap.

Finn ut hvordan Scientology kan hjelpe deg med å overvinne vanskeligheter du måtte stå overfor i livet. Scientology Livsforbedringskurs tilbyr praktiske verktøy du kan bruke – virkelige løsninger du ikke vil finne noe annet sted.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.