Yen Yu er marionettisten til en fargerik dansende løve – et symbol på hell og lykke i hans kultur. Men Yen Yu er ikke en som lar ting bero på hell, så han følger forskriften «Ta vare på deg selv» fra boken Veien til lykke.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.