Mens Marta var hjemme vurderte hun de uferdige prosjektene hun hadde ansamlet. Deretter taklet hun og mannen hennes det største – en ganske formidabel husrenovering. De fikk verktøyene til å gjøre det fra boken Arbeidets problemer.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.