Som fagmann i finansielle tjenester holder Wilfredo øye med finansmarkeder over hele verden fra sitt hjemmekontor i Santiago i Chile. Det er en bransje som kan endre seg så raskt som et klikk på computeren, men Wilfredo er beredt på alt. Han støtter seg til verktøyene fra Grunnsteinene for å holde seg på toppen av sitt spill.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.