Willmer trener for tiden og bygger sin styrke og utholdenhet med en energisk rutine med vektløfting og løping – inne i sitt hus. Han hjelper også seg selv og andre med å holde seg friske med et Hold Deg Frisk-hefte. Hele opplegget faller inn under den første forskriften i Veien til lykke, «Ta vare på deg selv».

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.