Sara smiler stort i den Avanserte organisasjonen og Saint Hill i Sydney. Hvorfor? Hun er veldig glad for å bli regnet som en av den internasjonale gruppen som går oppover Broen der!

Tilværelsens dynamikker er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.