Avigail kan slå svimlende hjul, gjøre triumferende hopp og gå kjekt i spagat. I tillegg liker den unge gymnastikkentusiasten å lese for å styrke sine evner, og nevner Veien til lykke som en av sine favorittbøker.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.