Luisa reiste fra Tyskland til Saint Hill i England, hvor hun er i ferd med å gå inn i Great Hall for sin gradueringsseremoni. Etter å ha fullført Soloauditørkurset, bærer hun nå stolt sine Solovinger, noe som viser at hun har skaffet seg visdommen og ferdighetene til å auditere seg selv oppover de avanserte nivåene!

Hver dag rundt om i verden deltar mennesker i auditering (Scientology veiledning) for å oppnå åndelig opplysning og frihet. Finn den nærmeste Scientology Kirken, misjonen eller gruppen for å begynne ditt eventyr med auditering.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.