I Brussel, byen i hjertet av Den europeiske union, har Wim kommet til Scientology Kirken med én ting i tankene – å samle seg flere gevinster i livet. Han befinner seg i den praktfulle historiske bygningen fra det 20. århundret og fortsetter sine studier av De avanserte kliniske kursene – og det i seg selv er allerede en gevinst for Wim.

De avanserte kliniske kursene (ACC-ene) er de fortløpende opptakene av forskning og utvikling med L. Ron Hubbards dyptgående instruksjon og demonstrasjoner for auditører (utøvere av Scientology veiledning). ACC-ene omfatter mer enn 1000 foredrag og 500 skriftlige utstedelser.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.