Da Scientology Kirken i Sydney åpnet sine dører, var Cameron klar til å krysse terskelen. Han var ivrig etter å starte på sitt neste kurs, der han sier at han lærer en veldig verdifull ferdighet – å vite hvem du kan stole på.

Finn ut hvordan Scientology kan hjelpe deg med å overvinne vanskeligheter du måtte stå overfor i livet. Scientology Livsforbedringskurs tilbyr praktiske verktøy du kan bruke – virkelige løsninger du ikke vil finne noe annet sted.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.