Wendy og hennes sønn er i underholdningsbransjen. Fra koreografi, dans, sjonglering og instruksjon dekker de mange områder. Under denne tiden gikk de over til å arbeide hjemmefra og undervise online. Og de gjør hele sin profesjonelle balanseakt mens de holder seg til læren fra Veien til lykke.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.