Det er frihetstid i Waynes verden. Han mottar auditering på den Avanserte organisasjonen i Los Angeles med ett altoverveiende mål – å bli fri. Og det er utmerket!

Hver dag rundt om i verden deltar mennesker i auditering (Scientology veiledning) for å oppnå åndelig opplysning og frihet. Finn den nærmeste Scientology Kirken, misjonen eller gruppen for å begynne ditt eventyr med auditering.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.