Wayne er på vei til Scientology Kirken i Kansas City, hvor han er på vei mot en mer vellykket overlevelse. Det handler om å studere L. Ron Hubbards Grunnsteinsbøker og -foredrag og følge den fremlagte visdommens sti.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.