Gary får noen enorme gevinster i den Avanserte organisasjonen i Los Angeles. Han fullførte nettopp Soloauditørkurset, og skaffer seg nå mer kunnskap og enda flere gevinster i livet! Stå på, Gary!

Oppdag Scientology Verktøy for livet i 19 gratis online-kurs fra Scientology Håndboken, tilgjengelige på 17 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.