Wan-Yus vei går langs Veien til lykke. Alt hun gjør – fra å rydde til å gjøre oppvasken – viser at hun lever livet ifølge forskriftene i boken.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.