Carly sykler for spenningen. Hun nyter den styrkende følelsen hun får når hun øker hastigheten mens hun sykler gjennom byen. Og når hun gjør det, oppfyller hun sitt behov for hastighet!

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.