Vanessa har studert Faktorene, L. Ron Hubbards sammenfatning av menneskeånden og dens forhold til det materielle universet. Og dette inspirerte henne til å bøye det materielle universet med sin egen estetikk – å skape kunst av resirkulert streng.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.