Ana er i sin Scientology Kirke i Orlando der hun fortsetter med sitt kurs Vit hvem du kan stole på. En av de flotte aspektene av kurset, som Ana påpeker, er å være i stand til å bruke verktøyene hun lærer til å oppløfte sine venner.

Finn ut hvordan Scientology kan hjelpe deg med å overvinne vanskeligheter du måtte stå overfor i livet. Scientology Livsforbedringskurs tilbyr praktiske verktøy du kan bruke – virkelige løsninger du ikke vil finne noe annet sted.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.