Det tok en landsdekkende lockdown til å holde varmluftsballongfører Dalma bundet til bakken. Men mens hun var forankret på landjorda, brukte hun verktøyene hun lærte på kurset Kommunikasjon fra Scientology Håndboken til å lære sitt mannskap forsterkede sikkerhetstiltak. Så, så snart de fikk signalet «faren er over», var de klare til å fylle den ungarske himmelen med sine fargerike ballonger.

Kommunikasjon er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.