Julie fullfører for tiden litt auditering i Scientology Kirken Washington State. Blant gevinstene hun sier hun har fått, er evnen til virkelig å observere omgivelsene og forstå seg selv bedre.

Hver dag rundt om i verden deltar mennesker i auditering (Scientology veiledning) for å oppnå åndelig opplysning og frihet. Finn den nærmeste Scientology Kirken, misjonen eller gruppen for å begynne ditt eventyr med auditering.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.