Ben går tilbake til kursrommet i Scientology Kirken i Cambridge, hvor han lytter til en foredragsserie av L. Ron Hubbard. Ben liker det han hører fordi det hjelper ham til å få en bedre forståelse av ... Ben!

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.