Pepe fortsetter sitt arbeid og sin utdannelse @hjemme. Hans studier har vært fokusert på boken Veien til lykke. Og han er begeistret over å dele de tidløse leksjonene han har lært – og ønsker at alle skal være tillit verdig, leve i sannhet og ta vare på andre.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.