Tal reiser fra sitt hjem i Israel helt ned til det vakre Castle Kyalami i Johannesburg i Sør-Afrika. Det er en lang reise til denne Avanserte organisasjonen, men belønningene som venter ham ved å studere Grunnsteinene, vil gagne ham i en livstid – eller enda lenger.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.