Tony trener i Scientology Kirken i Birmingham for å bli auditør. Han vil fortelle deg hvor givende det er å lære å hjelpe andre på samme måte som han ble hjulpet av Scientology teknologi.

Hver dag rundt om i verden deltar mennesker i auditering (Scientology veiledning) for å oppnå åndelig opplysning og frihet. Finn den nærmeste Scientology Kirken, misjonen eller gruppen for å begynne ditt eventyr med auditering.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.