Megan er på kurset Vit hvem du kan stole på i Scientology Kirken i Tampa. Hun dykker dypt inn i Toneskalaen og lærer hvor folk befinner seg emosjonelt, hvordan man kan forutsi hva de gjør og hvordan de føler seg.

Finn ut hvordan Scientology kan hjelpe deg med å overvinne vanskeligheter du måtte stå overfor i livet. Scientology Livsforbedringskurs tilbyr praktiske verktøy du kan bruke – virkelige løsninger du ikke vil finne noe annet sted.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.