Frank gir sine hemmeligheter i hagedyrking videre til sitt barnebarn. Han viser henne hvordan man planter tulipanløker på riktig måte, mens hun fylles med forventning om skjønnheten som vil komme fra hennes bestrebelser. Det er en flott måte å bygge familiebånd på gjennom generasjoner og dele gledene fra naturen, begreper som finnes i grunnprinsippene i Tilværelsens dynamikker fra Scientology Håndboken.

Tilværelsens dynamikker er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.