Når de fleste mennesker snakker om hagearbeid, mener de vanligvis å stelle blomsterbedene og grønnsakene sine. Men for Ramon betyr det også å klatre oppover den forlengede stigen og beskjære bladene fra kronen på sine palmetrær. Omsorgen for planter og levende ting faller inn under overskriften Tilværelsens dynamikker, en av de mange leksjonene fra Scientology Håndboken.

Tilværelsens dynamikker er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.